Athlete Profile

Kate Farrow

  • COUNTRY Australia Australia
  • DATE OF BIRTH 6 MAY 1967
  • COUNTRY Australia Australia
  • DATE OF BIRTH 6 MAY 1967