Athlete Profile

Svobodka Damyanova

  • COUNTRY Bulgaria Bulgaria
  • DATE OF BIRTH 13 JUL 1955
  • COUNTRY Bulgaria Bulgaria
  • DATE OF BIRTH 13 JUL 1955