Athlete Profile

Medeksa Derba

  • COUNTRY Ethiopia Ethiopia
  • DATE OF BIRTH 5 SEP 1982
  • COUNTRY Ethiopia Ethiopia
  • DATE OF BIRTH 5 SEP 1982