Athlete Profile

Sanna Koivisto

  • COUNTRY Finland Finland
  • DATE OF BIRTH 15 MAR 1977
  • COUNTRY Finland Finland
  • DATE OF BIRTH 15 MAR 1977