Athlete Profile

Manuela Frei

  • COUNTRY Switzerland Switzerland
  • DATE OF BIRTH 14 JAN 1985
  • COUNTRY Switzerland Switzerland
  • DATE OF BIRTH 14 JAN 1985