Athlete Profile

Saskia Girsberger

  • COUNTRY Switzerland Switzerland
  • DATE OF BIRTH 6 AUG 1983
  • COUNTRY Switzerland Switzerland
  • DATE OF BIRTH 6 AUG 1983