01 APR 2008 General News

Golden League Timetable 2008 Meeting Gaz de France Paris Saint-Denis

ÅF Golden League
Meeting Gaz de France
July 18th 2008
Highlighted/Bold = ÅF Golden League Disciplines

Local Time Paris/France

TRACK
FIELD
19:00
Start pre Multilateral feed
19:45
                                                        
Men                       Javelin Throw       
19:50
Women
20:00
                                       
Women
High Jump
20:00
Start of World Feed
20:05
Men
400mH
20:15
Men
400m
                                                                                     Men                      Pole Vault
20:23
Women
800m
20:33
Women 
5000m
20:53
Men
100m
                                                                                    Men                           Long Jump
21:03
Men
110mH
21:15
Women
100mH
21:25
Men
3000m 
21:35
Women
200m
21:43
Men
1500m
21:51
Men
3000m Steeplechase 
22:00
End of International Signal

BAR HEIGHTS
High Jump W


ÅF Golden League Disciplines
Women: 200m // 800m // 100m Hurdles // High Jump
Men: 100m // 400m // 1.500m // 400m Hurdles // Long Jump // Javelin Throw