POS ATHLETE COUNTRY Points   100H HJ SP 200 LJ JT 800
1 Yuliya Tarasova UZB UZB 5146 Points
Mark
Overall
976
14.02
976 (1)
903
1.74
1879 (1)
722
12.92
2601 (1)
969
24.12
3570 (1)
924
6.24
4494 (1)
652
39.18
5146 (1)
2 Yuki Nakata JPN JPN 4814 Points
Mark
Overall
974
14.03
974 (2)
795
1.65
1769 (2)
615
11.30
2384 (2)
833
25.59
3217 (2)
840
5.97
4057 (2)
757
44.67
4814 (2)
3 G. Pramila Aiyappa IND IND 4745 Points
Mark
Overall
923
14.40
923 (3)
795
1.65
1718 (4)
645
11.76
2363 (3)
841
25.50
3204 (3)
843
5.98
4047 (3)
698
41.61
4745 (3)
4 Sushmitha Singha Roy IND IND 4323 Points
Mark
Overall
879
14.72
879 (5)
795
1.65
1674 (6)
581
10.78
2255 (5)
788
26.11
3043 (5)
665
5.38
3708 (4)
615
37.27
4323 (4)
5 Eun-im Lee KOR KOR 4205 Points
Mark
Overall
902
14.55
902 (4)
795
1.65
1697 (5)
535
10.09
2232 (6)
708
27.05
2940 (6)
735
5.62
3675 (5)
530
32.79
4205 (5)
6 Sepideh Tavakoli IRI IRI 4163 Points
Mark
Overall
848
14.95
848 (6)
903
1.74
1751 (3)
567
10.57
2318 (4)
729
26.79
3047 (4)
612
5.19
3659 (6)
504
31.44
4163 (6)
Wassana Winatho THA THA DNF Points
Mark
Overall
0
DNF
0 (8)
0
DNS
DNF
Alaa Hikmat Al-Qaysi IRQ IRQ DNS Points
Mark
Overall
0
DNS
DNS
0
DNS
DNS