Athlete Profile

Kamel Talhaodi

  • COUNTRY Algeria Algeria
  • DATE OF BIRTH 18 MAR 1971
  • COUNTRY Algeria Algeria
  • DATE OF BIRTH 18 MAR 1971