Athlete Profile

Viktoriya Shauchuk

  • COUNTRY Belarus Belarus
  • DATE OF BIRTH 2 DEC 1989
  • COUNTRY Belarus Belarus
  • DATE OF BIRTH 2 DEC 1989