Please click on a row below to view more information

POS Team COUNTRY MARK
1 Ethiopia Ethiopia Ethiopia 3:30:59
2 Kenya Kenya Kenya 3:31:24
3 Japan Japan Japan 3:40:58
4 United States United States United States 3:45:06
5 Russia Russia Russia 3:48:47
6 Brazil Brazil Brazil 3:51:11
7 Argentina Argentina Argentina 4:00:51
8 Venezuela Venezuela Venezuela 4:00:58
9 Romania Romania Romania 4:02:44
;