POS Rank Heat ATHLETE COUNTRY RESULTS WIND POINTS
1 1 1 Sara Aerts BELBEL 24.42 +0.3 941
2 1 2 Hanna Melnychenko UKRUKR 24.51 +0.5 932
3 2 2 Maryna Malashchytskaya-Parkhomenka BLRBLR 24.78 +0.5 907
4 3 2 Natalya Kotova RUSRUS 24.93 +0.5 893
5 4 2 Viktorija Žemaityté LTULTU 25.15 +0.5 873
6 2 1 Elisa Trevisan ITAITA 25.46 +0.3 845
7 3 1 Blandine Maisonnier FRAFRA 25.46 +0.3 845
8 5 2 Claudine Müller SUISUI 25.54 +0.5 838
9 4 1 Anna Nikitenko RUSRUS 25.75 +0.3 819
10 5 1 Miriam Quiñonez ECUECU 26.07 +0.3 791
11 6 1 Zita Óvári HUNHUN 26.15 +0.3 784
12 6 2 Laura Ludevika LATLAT 26.93 +0.5 718
13 7 2 Walailack Prikboonjan THATHA 26.97 +0.5 714
14 7 1 Liina Lukin ESTEST 27.59 +0.3 664